Prohlášení o ochranì osobních dat

Osobn daje jsou chrnny ped zveejnnm a pouitm tet osobou. Jsou pouity pouze pro zasln objednan zsilky a pro komunikaci se zkaznkem.

Zkony a pedpisy: - zk. . 101/2000 Sb. o ochran osobnch daj